Sintrol Emissie Monitoren

Sintrol’s unieke inductieve elektrificatie meetmethode  heeft het mogelijk gemaakt stofmonitoren te ontwikkelen voor het nauwkeurig meten van stofconcentraties in mg/m³.  De range van monitoren gaat tot een QAL1 gecertificeerd instrument waardoor voldaan kan worden aan de officiële eisen voor het continue meten van partikels.

Voor elke fabrieksschoorsteen kunnen de S304 en S305 monitoren worden gekalibreerd voor uitlezing in mg/m³ van de actuele uitstoot. Sintrol’s S305 monitor is TÜV gecertificeerd en voldoet aan de QAL1 standaard voor officiële emissie metingen in de Europese Unie. Deze nagenoeg onderhoudsvrije monitoren zijn minder duur en betrouwbaarder dan de traditionele opacity monitoren die historisch gezien gebruikt werden. Ze zijn ook beschikbaar in ATEX uitvoering,

Sintrol’s Emissie Monitoren

Sintrol
S305 Stof/Emissie Monitor

Gecertificeerde Emissie Monitor

S305 Stof/Emissie Monitor – QAL1 gecertificeerde voor officiële emissiemetingen.
Uitgevoerd met een automatische controle van zero en span, voldoet de S305 aan alle QAL1 vereisten voor officiële emissiemetingen en is TÜV gecertifieerd.  De meetgegevens zijn bruikbaar voor rapportage aan overheidsinstanties en verschaft de operators continu gegevens in mg/m³ om binnen de door de overheid opgelegde limieten te kunnen blijven.