Sintrol Proces Monitoren

In veel grotere installaties geeft men de voorkeur aan een continue uitlezing van het stofniveau in het proces. De Sintrol S303 is uitgevoerd met een 4-20 mA uitgang en de benodigde mogelijkheden om de eindgebruiker inzicht te verschaffen over het verloop. Er zijn uitvoeringen beschikbaar tot een temperatuur van 700 °C en daardoor geschikt voor vrijwel alle toepassingen. De Sintrol S303 biedt de mogelijkheid tot het identificeren van toenemende ongewenste trends in het stofniveau en de mogelijkheid tot het opsporen van extra vervuilingsbronnen in het proces.

Sensors kunnen in diverse lengtes geleverd worden al of niet gecoat afhankelijk van de procescondities.

Voor installaties waarbij gebruik gemaakt wordt van Elektrostatische Precipitatoren (ESP) is de Sintrol E-Spy de enige sensor gebaseerde monitor die de eindgebruiker de mogelijkheid biedt voor continue meting met een 4-20 mA uitgang na een ESP. De gebruiker heeft inzicht in de efficiënte werking van de ESP en zo nodig kan het “hamer” proces geoptimaliseerd worden.

ATEX uitvoeringen beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

Productgroep Proces Monitoren

Sintrol
S303 STOF MONITOR

Trend Monitor met 4-20 mA uitgang

S303 Stof Monitor – Trend monitor met 4-20 mA uitgang voor continue stofmeting

De S303 wordt geïnstalleerd na een filter, cycloon, droger of soortgelijke installaties om de zowel filterprestaties te monitoren als de partikel emissie. Het instrument is uitgerust met 2 alarm relaisuitgangen voor signalering van overschrijding van vooringestelde  stof niveaus in de luchtstroom. De S303 is ontworpen voor gebruik in installaties waar zakken, keramische, patroon filters  of cyclonen worden toegepast en  waar indicatieve (kwalitatieve) monitoring nodig is.

Sintrol
S304 STOF MONITOR

Emissie Monitor

S304 Stof Monitor – Emissie monitor die gekalibreerd kan worden voor het meten in mg/m³

Door het toevoegen van de mogelijkheid om het instrument te kunnen kalibreren in mg/m³ aan de mogelijkheden van de S303 monitor hebben de operators met de S304 inzicht in de absolute waarden van de stofconcentraties.

Sintrol
E-SPY

Continue Stof Monitor na ESP applicaties

E-SPY – Continue Stof Monitor voor ESP applicaties

De E-SPY is een revolutionaire proces monitor geschikt voor het optimaliseren van een ESP door gebruik te maken van de modernste sensor technologie. Recent ontwikkeld door Sintrol’s engineers en getest door research instituten in Finland. De monitor meet continue de partikels na de ESP en maakt het daardoor niet alleen mogelijk om te voldoen aan de strenge emissie voorschriften maar ook om de energie kosten te drukken. De E-SPY is zeer succesvol en wereldwijd zijn er vele honderden geïnstalleerd en blijkt beter en goedkoper te zijn dan de alternatieve optische monitors tot grote tevredenheid van de gebruikers.