Sintrol Proces Monitoren

In veel grotere installaties geeft men de voorkeur aan een continue uitlezing van het stofniveau in het proces. De Sintrol S303 is uitgevoerd met een 4-20 mA uitgang en de benodigde mogelijkheden om de eindgebruiker inzicht te verschaffen over het verloop. Er zijn uitvoeringen beschikbaar tot een temperatuur van 700 °C en  daardoor geschikt voor vrijwel alle toepassingen. De Sintrol S303 biedt de mogelijkheid tot het identificeren van toenemende ongewenste trends in het stofniveau en de mogelijkheid tot het opsporen van extra vervuilingsbronnen in het proces.

Voor installaties waarbij gebruik gemaakt wordt van Elektrostatische Precipitatoren  (ESP) is de Sintrol E-Spy de enige sensor gebaseerde monitor die de eindgebruiker de mogelijkheid biedt voor continue meting met een 4-20 mA uitgang na een ESP. De gebruiker heeft inzicht in de efficiënte werking van de ESP en zo nodig kan het “hamer” proces geoptimaliseerd worden.

Productserie Proces Monitoren

Sintrol – NEW

S201 DUST MONITOR

Aan/Uit schakelaar voor filter lek detectie

S201 Stofmonitor – Aan / uit-schakelaar voor filterlekdetectie

Met twee onafhankelijke alarmrelais stelt Sintrol’s S201 de eindgebruiker in staat om zaklekken en verslechtering van filters te identificeren. Met behulp van ons elektrische inductiemeetprincipe kan de stofmonitor eenvoudig binnen 30 minuten na installatie worden ingesteld en geeft het de machinebedieners snel een melding van gebreken in het filtersysteem.

Met de Sintrol-stofmonitor kunnen eindgebruikers handmatig de alarm- en alarmniveausignalen aanpassen aan hun eindbehoeften. Verschillende sondelengtes en coatings bieden flexibiliteit om aan verschillende toepassingen te voldoen.

Sintrol – NEW

S203 DUST MONITOR

Trend monitor voor filter lek detectie

S203 Stofmonitor – Trendmonitor met 4-20mA-uitgang voor continue stofmeting

Continue trendmonitor die installatiebeheerders de prestaties van de filtersystemen en kanalen gedurende een bepaalde periode laat zien. Perfect voor installatie na elk filtersysteem of in gemeenschappelijke leidingkanalen die naar de emissiepunten van een installatie leiden.

State-of-the-art Inductive Electrification-principe minimaliseert de behoefte aan onderhoud aan de stofmonitor en biedt een nauwkeurige trend voor eindgebruikers. 4-20mA output gecombineerd met een eenvoudig te gebruiken auto-setup functie die minder dan 30 minuten na installatie in beslag neemt, maakt het apparaat zowel handig als betrouwbaar.

Sintrol
S301 Stof Monitor

Aan/Uit schakelaar voor filter lek detectie

S301 Stof Monitor – Aan/Uit schakelaar voor filter lek detectie

De monitor is uitgevoerd met 2 alarm relais die kunnen worden gebruikt als “vooralarm” en “doorslagalarm” en worden aangesloten op een alarmeringssysteem. De S301 wordt gebruikt voor het detecteren van afname van de filterwerking en blokkering of doorslag van het filter. De monitor kan ook gebruikt worden voor het vaststellen van “flow -no flow” situaties in bulk solids handling of bij pneumatische transport installaties. De snelle response tijd, een typische eigenschap van deze monitoren, maakt een snelle detectie mogelijk en voorkomt kostbare productverliezen naar de omgeving.

Sintrol
S303 Stof Monitor

Trend Monitor met 4-20 mA uitgang

S303 Stof Monitor – Trend monitor met 4-20 mA uitgang voor continue stofmeting

De S303 wordt geïnstalleerd na een filter, cycloon, droger of soortgelijke installaties om de zowel filterprestaties te monitoren als de partikel emissie. Het instrument is uitgerust met 2 alarm relaisuitgangen voor signalering van overschrijding van vooringestelde  stof niveaus in de luchtstroom. De S301 en S303 zijn ontworpen voor gebruik in installaties waar zakken, keramische, patroon filters toegepast of cyclonen waar indicatieve (kwalitatieve) monitoring nodig is.

Sintrol
S304 Stof Monitor

Emissie Monitor

S304 Stof Monitor – Emissie monitor die gekalibreerd kan worden voor het meten in mg/m³

Door het toevoegen van de mogelijkheid om het instrument te kunnen kalibreren in mg/m³ aan de mogelijkheden van de S303 monitor hebben de operators nu inzicht in de absolute waarden van de stofconcentraties.

Sintrol
E-Spy

Continue Stof Monitor na ESP applicaties

E-Spy – Continue Stof Monitor voor ESP applicaties

De E-Spy is een revolutionaire proces monitor geschikt voor het optimaliseren van een ESP door gebruik te maken van de modernste sensor technologie. Recent ontwikkeld door Sintrol’s engineers en getest door research instituten in Finland. De monitor meet continue de partikels na de ESP en maakt het daardoor niet alleen mogelijk om te voldoen aan de strenge emissie voorschriften maar ook om de energie kosten te drukken. De E-Spy is zeer succesvol en wereldwijd zijn er vele honderden geïnstalleerd en blijkt beter en goedkoper te zijn dan de alternatieve optische monitors tot grote tevredenheid van de gebruikers.