Sintrol Omgevings Monitor

De DUMO serie is een technologische uitbreiding voor het meten van stof in omgevingslucht zoals in een las omgeving, magazijnen of andere omgevingen met hoge stofconcentraties. Geschikt voor het meten van relatieve niveaus schadelijke stof in de werkomgeving. Met een 4-20 mA uitgang samen met een “Alert” en “Alarm” functie kan een goed inzicht gegeven worden de stofconcentratie op de werkplek. De DUMO is ook toegepast bij kolenopslag en in stedelijke omgevingen.

Net als in de proces- en emissiemonitoren wordt gebruik gemaakt van het elektrische inductie meetprincipe.

Dumo serie Omgevings Monitorn

Sintrol
Dumo – Ook IECEX/Atex gecertificeerd

Continu Stof Monitor voor trend meting van omgevingscondities

Dumo – Continu Monitor voor trend meting in omgevingslucht

Sintrol’s Dumo meet de Total Suspended Particles (TSP) in omgevingslucht gebaseerd op een signaal dat gegenereerd wordt door partikels die langs de sensor stromen. Testmetingen in laboratorium en in het veld hebben bewezen dat de Dumo in staat is om lage stofconcentraties en partikel afmetingen vanaf 0,3 µm te detecteren. De Dumo is eenvoudig te plaatsen en in bedrijf te stellen en is nagenoeg onderhoudsvrij. Parametrering en Set-up kan eenvoudig via de USB poort met gebruikmaking van DustTool software die gratis van de website te downloaden is.